เกี่ยวกับเรา

ชมรม "คนใจดี ใจสบาย..." เป็นชมรมของบุคคลที่อุทิศกายและใจเพื่อทำ "ความดี"
ความดี และ ความเสียสละ เป็นมุ่งหมายของสมาชิกชมรมนี้
ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมทำความดี เพื่อผ่องถ่ายความดีให้ถึงจิตถึงใจ...

Visitors: 77,442