Kung Isarankura

บันทึกธรรมคำสอนขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตาให้ไว้เพื่อเตือนสติแก่ศิษยานุศิษย์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามอริยมรรค เป็น "หนทางอันประเสริฐ..."


  • 1.กำลังใจ

  • 101.ความสำเร็จ
    รวบรวมโอวาทคำสอนขององค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ที่เมตตามอบไว้ให้กับลูกศิษย์เพื่อเป็นแนวคิดและคติเตือนใจ มุ่งให้เดินตามรอยแห่งอริยมรรค อันจะนำเข้าถึงความสุขและความดับทุกข์อันแท้จริง...
Visitors: 77,444