B.G. Thitimana

บันทึกธรรมคำสอนขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตาให้ไว้เพื่อเตือนสติแก่ศิษยานุศิษย์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามอริยมรรค เป็น "หนทางอันประเสริฐ..." 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 79,270