คนใจดี ใจสบาย...

ประมวลภาพความดีของคน "ใจดีใจสบาย" ที่ได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติ เพื่อสร้างความดี สร้างบารมี อบรมบ่มอินทรีย์ พัฒนาชีวิตและจิตใจ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 77,445