ธรรมะ "ใจดีใจสบาย..."

ธรรมะ "ใจดีใจสบาย..." 


 • Cover11.jpg
  หนังสือ "อริยมรรค" : หนทางอันประเสริฐ...

 • CV-พระในบ้าน.jpg
  คำนำ หนังสือธรรมะเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อบูชาพระคุณมารดาบิดาผู้ประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้ให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา โดยได้รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ...

 • 38448245_2107179099546263_1334998581467152384_o.jpg
  โอวาทในวันทำวัตรองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ พระพุทธเจ้าท่านให้พระเณรและผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้เข้าสู่ระบบระเบียบธรรมวินัย มนุษย์เราส่วนใหญ่จิตใจตกอยู่ภายใต้ส...

 • DSC7136resize.JPG
  วันนี้เป็นวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นวันขึ้นปีใหม่ ชีวิตของเราทุก ๆ คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะ พระพุทธเจ้าท่านให้เราเอาชีวิตอันประเสริฐนี้มาทำงา...
Visitors: 78,726