บันทึกธรรม

รวบรวมโอวาทคำสอนขององค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ที่เมตตามอบไว้ให้กับลูกศิษย์เพื่อเป็นแนวคิดและคติเตือนใจ มุ่งให้เดินตามรอยแห่งอริยมรรค อันจะนำเข้าถึงความสุขและความดับทุกข์อันแท้จริง... 


  • 180.เทวทูต.JPG
    บันทึกธรรมคำสอนขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตาให้ไว้เพื่อเตือนสติแก่ศิษยานุศิษย์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามอริยมรรค เป็น "หนทางอันประเสริฐ..."

  • 123.คนป่วยไม่สวย.jpg
    บันทึกธรรมคำสอนขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตาให้ไว้เพื่อเตือนสติแก่ศิษยานุศิษย์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามอริยมรรค เป็น "หนทางอันประเสริฐ..."
Visitors: 78,727