เกสรธรรม

 

เกสรธรรม

 

เก                         แก่นแก้วสัจจะธรรม

สร                        ชี้นำทางสว่างให้

ธรรม                    สัจจะวาจาค่าครองใจ

เกสรธรรม           วัตร วินัย วิมุติน้อม

เก                         เกษเกล้าธรรมบูชา

สร                        เสริมส่งปัญญาเพียบพร้อม

ธรรม                     สถิตย์ลิขิตข้ามหมู่มารยอม

เกสรธรรม           น้อมนำอรรถปฏิบัติจริง

เก                         ก้มกราบพ่อแม่ครูอาจารย์

สร                        สั่งลูกหลานเจริญยิ่ง

ธรรม                      เป็นธรรมให้ไขความจริง

เกสรธรรม           คือธรรมยิ่งยอดแห่งธรรม

 

 

 

นาฬาคีรี

 


 

 

อ่านหนังสือ "เกสรธรรม" (PDF)

Visitors: 78,727