พุทธศักราช ๒๕๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • หลักปฏิบัติในวันพระFront.jpg
    หลักปฏิบัติในวันพระ... วันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะ เป็นวันแห่งการรักษาศีล ฟังธรรม เป็นอริยะประเพณีที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันมานาน การให้ทานรักษาศีล การเจริญสมาธิ การทำข้อวัตรปฏิบ...
Visitors: 78,727