ทำด้วยใจ เพื่อใจดี

พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics) : ทำด้วยใจ เพื่อใจดี...

เมื่อเศรษฐศาสตร์กระแสหลักทำงานกันด้วยแรงเพื่อเงิน แต่พุทธเศรษฐศาสตร์นั้นไซร้ “ทำด้วยใจ เพื่อใจ”

จุดเริ่มต้นเกิดจากความประณีตของ “ทุน (Capital)” ที่นำเข้าไปผลิตสินค้าระหว่าง “กาย และ ใจ”
เศรษฐศาสตร์กระแสกหลักทำให้มนุษย์กลายเป็น “หุ่นยนต์” หรือเครื่องจักรที่มีหน้าที่ทำ ทำ ทำ และทำ
กำหนดสิ่งต่าง ๆ ไว้เป็นกฎและเป็นเกณฑ์ ต้องทำในสิ่งที่กำหนด ไม่ต้องมีวิตกและวิจารณ์
แต่พุทธเศรษฐศาสตร์นั้นมีหลักการง่าย ๆ ว่า “สิ่งไหนดี ก็ทำไป”

ชีวิตภายในร่มเงาของพุทธเศรษฐศาสตร์ สังคมจะอยู่แบบหลวม ๆ
ใครอยากจะทำอะไรก็ทำ เพราะทุกคนมีพื้นฐานแห่งศีลและธรรม
“ทำดี ก็ทำไป”
ทำดี ทำด้วยหัวใจ มิได้ทำเพื่ออะไร นอกจากเพื่อ “ใจดี ใจสบาย”

การลงทุนในธุรกิจที่มุ่งหวังเพียงแค่ “ใจดี ใจสบาย” จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดปรับเปลี่ยน พลิกผัน
นำตั้งแต่สิ่งนำเข้า (Inputs) ที่จะเข้าสู่กระบวนการ “ใจดี เลือกของจะได้ ของดี” คนใจดี จะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี ๆ “คนดีคบคนดี”
ห่วงโซ่ทางธุรกิจ (Supply Chain) ที่ขายต่อสืบทอดกันมา ผลิตภัณฑ์ (Outputs) ของบริษัทหนึ่งก็อาจจะเป็น Inputs ของอีกบริษัทหนึ่ง
เมื่อธุรกิจหนึ่งผลิตของดี อีกบริษัทที่ซื้อต่อเข้าไปย่อมได้ของดีตามไปด้วย


“กระบวนการถัดไปคือลูกค้าของเรา (Next Process is Our Customers)” กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นทั้งในบริษัท และนอกบริษัท
การมอบสิ่งที่ดี ๆ ให้กับลูกค้า คนที่มอบให้ย่อมได้รับสิ่งที่ดี ๆ กลับคืนมาด้วย
ชื่อและเสียงอันดี ๆ “มีศีลธรรม” จะขจรขจายไปในสังคม วงธุรกิจ
พันธมิตรที่ดี ๆ จะเดินเข้าหา เพราะกุศลกรรมนำชักและหนุนพา ให้คนดีกับคนดีให้พบเจอกัน

กระบวนการผลิต (Process) พนักงานทุกคนจะปรับเปลี่ยนเป็นญาติและพี่น้องโดยฉันพลัน
เจอหน้ากันก็มีแต่ความสุข “ยิ้ม” ยิ้มกันได้ทั้งวัน
คนยิ้มทั้งวันไม่บ้านะ แต่คนที่หน้าบึ้งทั้งวันอาจจะบ้าได้เน๊อะ
คนมีความสุข ทำอะไรก็ดี
ทำสิ่งที่ดี ๆ ก็ยิ่งดีกันไปใหญ่
ญาติพี่น้องทุกคนในสำนักงานมีกำลังกายและพลังใจ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่งและอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้ด้วย “ใจดี”

คนใจดี จับสิ่งใด ย่อมดี อยู่ใกล้ ๆ ใคร คนนั้นก็จะรับไอแห่งความดี
คนที่ไม่อยากได้ดี จะยิ่งได้ดี
ธุรกิจหรือบริษัทถ้าตั้งเป้าธุรกิจไว้เพื่อความดี ก็ยิ่งจะได้ดี
“ได้ใจดี”


คนใจดีทำอะไรก็มีความสุข ประสบความสำเร็จ
ธุรกิจอยู่ที่ “คน (Man)” จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ที่คน
คนใจดี ธุรกิจดี ประสบความสำเร็จ
เริ่มต้นตั้งแต่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ใจของตนเอง
ประสบความสำเร็จในครอบครัวของตนเอง พ่อ แม่ ลูก ญาติ พี่น้อง ทุก ๆ คนมีความสุข “มีใจดี”
ญาติ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ที่ร่วมช่วยกันทำงานในสำนักงาน ในบริษัททุก ๆ คน “ใจดี” ทุก ๆ คนมีความสุข


ชีวิตเราจะเอาอะไรไปนอกจากนี้เหรอ
ทำงานหาเงิน ก็เพื่อเอาเงินไปซื้อความสุขมิใช่เหรอ
ถ้าทำงานด้วยใจ เพื่อใจ ได้ความสุขเลย ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องเงินจะไปซื้อความสุข
สุขที่ใจ เพราะใจดีจะทำให้ใจสุข
ทำงานสบาย ๆ งานดี ครอบครัวไม่เสีย มีเวลาให้ครอบครัว ลูกมีความสุข พี่น้องสบาย ไม่เดือดร้อน
พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics) ทำได้ เพราะจุดมุ่งหมายมีแค่นี้เอง
“สุขกาย สบายใจ เพราะ ใจดี ใจสบาย”
มีงานอะไรก็ทำไป ติดต่อธุรกิจกับใครก็สบาย ๆ เพราะใจดี
คนดี คนสบาย ก็ย่อมได้รับสิ่งที่ดี ๆ สิ่งที่สบายกลับคืนมา ฉันใดก็ฉันนั้น
คนที่ทำงานด้วยใจดี เพื่อใจดี ก็ย่อมได้รับใจดี และสิ่งดี ๆ ตอบคืนกลับมา
เป้าหมายของธุรกิจ (Goals) ที่นำพาธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตต่อไปต้องทำงานด้วยใจ เพื่อ “ใจดี”

 

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

18 ธันวาคม 2550

Visitors: 79,270