โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา


 • DSC_0284resize.jpg
  หลังจากที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนนักศึกษามาเป็นเวลา ๕-๖ ปี เกือบทุกครั้งข้าพเจ้าจะรู้สึกว่า เป็นการเปล่าประโยชน์เสียต้นทุนมากและเด็กนักเรียนได้รับประโยชน...

 • DSC04535
  คณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 6 - 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

 • 11229resize
  โรงเรียนบ้านบุไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านบ้านบุไผ่. ตำบล : ไทยสามัคคี. อำเภอ : วังน้ำเขียว. จังหวัด : นครราชสีมา. ปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 • DSC_0003resize
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (ชั้น ป.4-ม.3) เข้าร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 • DSCF4656resize
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา (ชั้น ม.1-ม.3) เข้าร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 • DSC_0004resize
  นักเรียนชั้น ป.๔ -ม.๓โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาจิตเนรมิตคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กรกฎ...

 • IMG_6072resize
  คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ได้เข้าค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ ๑) เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้รู้จักเสียสละ สร้างบารมี สร้างความดี และมีจิตใจที่สง...

 • IMG_6761resize
  คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ได้เข้าค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ ๒) เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้รู้จักเสียสละ สร้างบารมี สร้างความดี แล...

 • DSC_0004resize
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกจิต ฝึกสมาธิ สร้างความดี สร้างบารมี อบรมบ่มอินทรีย์ ร...

 • IMG_0720
  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรู้จักเสียสละ สร้างความดี สร้างบารมี ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจให้สงบ ระหว่...

 • DSCF8597
  นักเรียนจากเทศบาลตำบลอรพิมพ์ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ๒. โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ๓. โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ และ ๔. โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง ได้เข้ารับการฝึก...

 • Nongsanow (1)
  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโสน ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ได้มีจิตศรัทธามารักษาศีล ประพฤติปฏิบัติธรรม สร้างความดี สร้างบารมี อบรมบ่มอินทรีย์ พัฒนาจิตใจ และแก้ไขตัวเอง ระหว่า...

 • DSC_7279.jpg
  โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

 • 30010002_0_20130322-112935.jpg
  โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 12 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

 • DSC_5725.jpg
  อบต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ครอบครัว ๆ หนึ่งสำคัญอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่... ถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ดี เป็นคนที่รับผิดชอบ เป็นที่เสียสละ ขยัน อดทน ไม่ติดอบายมุข ไม่เป็นคนเ...

 • DSC03651.jpg
  โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

 • DSC_3304.jpg
  โรงเรียนอนุบาลปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 • aschool5_image004.jpg
  โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี 164/93 ถ.พิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Visitors: 80,322