มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : คอมฯศึกษา มรอ. สานต่อ "จิตสาธารณะ

วันงานกฐินสามัคคีประจำปี ผู้คนมากหน้าหลายตาต่างมุ่งมาเพื่อที่จะถวายผ้าพระกฐิน 

แต่หากเรามีโอกาสมองย้อนกลับไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลัง คนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งผู้ซึ่ง "ปิดทองหลังพระ" เป็น "ผู้อำนวยความสะอาด" ช่วยให้คนทั้งหลายที่มาในงาน "ปลดทุกข์" ได้อย่างสบายใจ คนกลุ่มเล็ก ๆ นี้จึงเป็นคนที่คนยกย่องและสรรเสริญ...

 

คนกลุ่มนี้คือใคร...?

คนกลุ่มนี้คือ "คนดี เมืองดาบหัก"

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เดินทางรอนแรมมาไกลจากจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงจังหวัดนครราชสีมา เขาเหล่านั้นเดินทางมาทำไม เดินทางเพื่อมาล้างห้องน้ำเท่านั้นหรือ...?

เขาเดินทางมาเพื่อปลูกต้นกล้าคุณธรรมลงบน "เนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่"

 

เป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับอนาคตของเยาวชนไทยที่นักศึกษาไทยทุ่มเทในการพัฒนาจิตใจเพื่อเป็นผู้ให้และเสียสละ

 

"จิตสาธารณะ" คือจิตของผู้ให้

"จิตสาธารณะ" คือจิตของผู้เสียสละ

นักศึกษากลุ่มนี้จึงเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง

ความเอาใจใส่ รับผิดชอบ ขยัน อดทน เป็นคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทุกคนในสังคมไทย

การเริ่มต้นปลูกต้นกล้าคุณธรรมไว้ตั้งแต่วัยเรียนนักศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะต้นกล้านั้นจักเติบโตให้เขาเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

คอมพิวเตอร์ เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เด็กไทยสมาธิสั้น แต่อาการสมาธิสั้นนี้แก้ได้ด้วยการมอบแรงกายและแรงใจถวายต่อพระรัตนตรัยและบูชาพระคุณองค์พ่อแม่ครูอาจารย์

โอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญ...

ปัจจุบันเด็กไทยขาดโอกาสในการทำความดี อ.จำรูญ จันทร์กุญชร และ อ.กนกวรรณ กันยะมี และคณะอีกหลายท่าน เป็นผู้มอบโอกาสดี ๆ นี้สู่จิตใจ

ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนกวนใจเพื่อให้เราไหลไปในทางต่ำ การมีกัลยาณมิตรที่ประเสริฐจึงเป็นสิ่งที่เลิศค่าสำหรับเรา

ผู้ที่คอยชักชวนเราทำความดี และคอยฉุดรั้งเราไม่ให้ไหลลงไปทางต่ำ ท่านอาจารย์ทั้งสอง รวมทั้งคณะอีกหลายท่าน จึงเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริง

ครูดี ครูเพื่อศิษย์ คือคุณครูที่เป็นกัลยาณมิตรสำหรับเรา

ครูดี คือคนที่คอยชี้นำเราไปในทางดี

ครูดี คือคนที่คอยชี้แนะและแก้ไขเมื่อศิษย์ทำผิด

ครูดี คือคนที่เป็นกัลยาณมิตรสำหรับเรา

 

ความดีทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกท่านได้กระทำ จงน้อมนำและส่งผลให้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดี เป็นคนเสียสละ เป็นผู้ให้ เพื่อร่วมการพัฒนาสังคมไทยไปสู่ "ศานติสุข..."

Visitors: 79,270