โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

คณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 6 - 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
Visitors: 80,322