SCG


 • SCG5391resize
  ครอบครัวของบุคลากรบริษัท SCG มาปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในโครงการ "จูงลูก ปลูกธรรม" ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 • รูปภาพ1
  โครงการ Mindfulness : ยกระดับจิตใจ โดยบริษัท SCG ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

 • IMG_0039resize
  SCG : Mindfulness ยกระดับจิตใจ รุ่นที่ ๒/๕๗ โดย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 • 2.1
  SCG HEIM/NSP : Wake up to Life "พัฒนาสติ ยกระดับจิตใจ" รุ่นที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม และ ๒-๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

 • scgสร้างความดี.jpg
  วันนี้ทีม SCG จะได้กลับบ้านเพื่อจะไปทำงาน พระพุทธเจ้าสอนเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสร้างความดีสร้างบารมีสร้างคุณธรรม วันหนึ่งคืนหนึ่งก็มี...

 • _NDF4620.jpg
  บุคลากรจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่มาปฏิบัติธรรมในโครงการ "ธรรมะครองเรือน" วันที่ ๒ - ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขีย...

 • 10645182_550103308423600_6526933924687413264_n.jpg
  คุณบิดา มารดา หาใดเหมือน พึงย้ำเตือน สอนจิต ถึงคุณท่าน คุณพ่อแม่ แน่แท้ คุณอนันต์ พึงแทนท่าน ด้วยองค์คุณ แห่งพระธรรม ธรรมะ ประเสริฐ บริสุทธิ์ เปรียบประดุจ น้ำนมรัก จากอกแม่ น้ำแ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 79,270