โรงเรียนบ้านบุไผ่ : พฤษภาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนบ้านบุไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านบ้านบุไผ่. ตำบล : ไทยสามัคคี. อำเภอ : วังน้ำเขียว. จังหวัด : นครราชสีมา.
ปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
Visitors: 71,242