โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ : กรกฎาคม ๒๕๕๗

นักเรียนชั้น ป.๔ -ม.๓โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ได้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาจิตเนรมิตคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต
ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Visitors: 80,322