หลักปฏิบัติในวันพระ

หลักปฏิบัติในวันพระ...

        วันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะ เป็นวันแห่งการรักษาศีล ฟังธรรม เป็นอริยะประเพณีที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันมานาน การให้ทานรักษาศีล การเจริญสมาธิ การทำข้อวัตรปฏิบัติเป็นหน้าที่ของทุก ๆ คน        ที่ได้เกิดมาในโลกใบนี้

ให้ทุกคนพากันนั่งให้สบาย หายใจเข้าสบาย หายใจออกสบาย จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว

การพูดให้ผู้อื่นฟังเป็นร้อย ๆ ครั้งก็ไม่เท่ากับการปฏิบัติให้ดูครั้งเดียว

พระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ให้เราอวด เราคุย เราโม้ว่าเราเก่งอย่างนั้น ปฏิบัติดีอย่างนี้ ถ้าเราอยู่ร่วมรวมกันแล้วเราจะรู้กันหมดว่าใครดีใครชั่ว  ใครไม่ดี ใครเสียสละ ใครเห็นแก่ตัว (อ่านต่อ PDF File)

Visitors: 79,270