สภาวธรรมกับการยอมรับความเป็นจริง

 

สภาวธรรมกับการยอมรับความเป็นจริง...

เรื่องความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก  เรื่องอากาศร้อน อากาศหนาว เรื่องฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูหนาว เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป นี้เป็นธรรมะ เป็นธรรมชาติ ทุก ๆ ท่านทุก ๆ คนคงไม่มีใครเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

สิ่งที่เรามีปัญหาทุกวันนี้เพราะเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเหมือนที่ใจเราต้องการ อยากจะให้มันเป็นไปเหมือนความยึดความถือของเรานั้นมันเป็นไปไม่ได้

พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราทุก ๆ คนยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าอันนี้เป็นธรรมะเป็นสภาวธรรม ให้ทุกท่านทุกคนอย่าพากันเครียด  อย่าพากันต่อต้าน

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทำจิตใจให้มันสงบ ให้มันเย็น เอาศีลทั้ง ๕ มาช่วยเรา เอาศีลทั้ง ๘ มาช่วยเรา เอาศีลทั้ง ๑๐ มาช่วยเรา เอาศีลทั้ง ๒๒๗ มาช่วยเรา เพราะในใจของเรานี้มันจะพยายามไปยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตน (อ่านต่อ PDF File)

 

Visitors: 79,270