ทาชิ-เอส ๑/๒๕๕๗

บุคลากรบริษัท ทาชิ-เอส ออโตโมทีฟ ซีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ได้มีจิตศรัทธามาถือศีล ปฏิบัติธรรม สร้างความดี อบรมบ่มอินทรีย์ พัฒนาชีวิต แก้จิตแก้ใจ
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
Visitors: 80,327