วัตรปฏิบัติ

 

"วัตรปฏิบัติ" ซึ่งองค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตามอบให้กับลูกศิษย์และศาสนิกชน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิต อันจะนำเข้าสู่ "หนทางที่ประเสริฐ..."

Visitors: 77,445