นักเรียนจากเทศบาลอรพิมพ์ ๒๕๕๗

นักเรียนจากเทศบาลตำบลอรพิมพ์ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ๒. โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ๓. โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ และ ๔. โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนวิถีพุทธ
จัดโดย เทศบาลตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

  • DSC_3717
    ร่วมรวมกันบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเทียนจำนำพรรษาที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มาให้พวกเราได้รวมจิตรวมใจเป็นน้ำหนึ่งใจ...
Visitors: 71,242