ปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่หลวงของแผ่นดิน ๒๕๕๗

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่หลวงของแผ่นดิน  ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๗

Visitors: 71,055