อัลบั้มรูป ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

โครงการ "ธรรมะของผู้นำ"
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Visitors: 53,175