โรงเรียนบ้านหนองโสน : ก.ค.๕๗

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโสน ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ได้มีจิตศรัทธามารักษาศีล ประพฤติปฏิบัติธรรม สร้างความดี สร้างบารมี อบรมบ่มอินทรีย์ พัฒนาจิตใจ และแก้ไขตัวเอง
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
Visitors: 80,322