พฤษภาคม ๒๕๕๗

อบต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา พาผู้สูงอายุมาประพฤติปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
Visitors: 80,323