คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู ให้หันกลับมาดูที่ตัวเอง...

ครอบครัว ๆ หนึ่งสำคัญอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่...

ถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ดี เป็นคนที่รับผิดชอบ เป็นที่เสียสละ ขยัน อดทน ไม่ติดอบายมุข ไม่เป็นคนเจ้าชู้ รู้จักการวางแผนใช้เงิน มีศีล มีธรรม มีความสุขในการทำความดี ลูกที่เกิดมาก็จะได้รับความสุข ความดับทุกข์ มีคุณธรรมไปพร้อม ๆ กัน เพราะเด็ก ๆ ตัวน้อย ๆ นั้นเค้าไม่รู้อะไรเลย เราถ่ายทอดพันธุกรรม ถ่ายทอดพฤติกรรมให้กับลูกเราทุก ๆ คน

 

คุณพ่อคุณแม่ชอบไปโทษลูก ว่าลูกไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ไปโทษสังคมสิ่งแวดล้อมว่าไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ ชื่อว่ายังไม่ให้ความยุติธรรมแก่เด็ก ๆ

 

เด็ก ๆ ที่เกิดมานั้นน่าเอ็นดู น่าสงสารมาก เพราะผลได้รับ เกิดจากคุณพ่อคุณแม่

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนน่ะ... พระพุทธเจ้าของเรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ท่านให้เราหันกลับมาดูตัวเอง เพื่อที่จะได้แก้ไขที่ต้นเหตุ "เพื่อทุกคนจะได้มีสติมีสัมปชัญญะ จะได้มาแก้ที่เหตุน่ะ..."

 

 (อ่านต่อ PDF File)

Visitors: 80,323