โครงการเจริญสติ เพื่อการตื่นรู้

โครงการ "เจริญสติ  เพื่อการตื่นรู้" จัดโดย บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (BGN)

เพื่ออบรมบ่มอินทรีย์ สร้างความดี เสียสละ ฝึกฝน พัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อองค์กร ประเทศชาติ และสังคม

ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา


  • P8300066
    โครงการ "เจริญสติ เพื่อการตื่นรู้" จัดโดย บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (BGN) เพื่ออบรมบ่มอินทรีย์ สร้างความดี เสียสละ ฝึกฝน พัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อองค์กร ประเทศชาติ และ...

  • IMG_0022
    โครงการ "เจริญสติ เพื่อการตื่นรู้" จัดโดย บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (BGN) เพื่ออบรมบ่มอินทรีย์ สร้างความดี เสียสละ ฝึกฝน พัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อองค์กร ประเทศชาติ และ...
Visitors: 78,727