คลังบันทึกธรรม ๑๐๑ - ๒๐๐

รวบรวมโอวาทคำสอนขององค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ที่เมตตามอบไว้ให้กับลูกศิษย์เพื่อเป็นแนวคิดและคติเตือนใจ มุ่งให้เดินตามรอยแห่งอริยมรรค อันจะนำเข้าถึงความสุขและความดับทุกข์อันแท้จริง...
Visitors: 79,271