ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ระเบียบปฏิบัตินักเรียนที่มาปฏิบัติธรรม

วันนี้คณะคุณครูได้พานักเรียนมาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ทางพระทางวัดยินดีต้อนรับครูบาอาจารย์และญาติโยมทุก ๆ คนนะ

ทางพระขอบอกสถานที่ อาคารหลังนี้คือศาลาปฏิบัติธรรม ส่วนอาคารหลังโน้นเป็นอาคารโรงครัว โรงอาหาร ประกอบอาหาร ที่อาคารหลังโน้นเป็นอาคารห้องน้ำห้องสุขานะ ๒๔ ห้อง แล้วก็อาคารหลังโน้นเป็นห้องน้ำห้องสุขา ๘ ห้อง ส่วนทางโน้นเป็นเขตของพระ ส่วนเขตตั้งแต่นี้ไปถึงโน้นเป็นของอุบาสกอุบาสิกา

วัดที่นี่มีเนื้อที่ ๑๕๐ ไร่ ที่พักสำหรับพระภิกษุสามเณรพักได้ประมาณ ๗๐ รูป           ทางบ้านพักญาติโยมก็พักได้ประมาณ ๕๐๐ คน ถ้ามากกว่านั้นก็ต้องกางเต็นท์ สำหรับที่นักเรียนมาชุดนี้ที่พักก็จัดเป็นสัดส่วนนะ ผู้หญิงพักอาคารโรงครัวชั้นบน ผู้ชายพักที่ชั้นบนด้านหลังของศาลาปฏิบัติธรรม

ระเบียบของวัดเบื้องต้นที่จะต้องรับรู้ก็คือ

๑. เรื่องความสงบ ถ้าทุกคนเข้ามาในเขตวัดเขตอารามนี้ทุก ๆ คนต้องรักษาความสงบ ไม่ว่าครูบาอาจารย์ ไม่ว่านักเรียนนักศึกษาประชาชนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสงบ

๒. เรื่องความสะอาดนะ ขยะทุกชิ้นนี้ก็ให้ทิ้งลงในถังขยะที่เตรียมไว้ เข้าห้องน้ำ ห้องสุขาแต่ละครั้งต้องให้สะอาด ไม่ให้สกปรก เราไปที่อื่นเราเห็นตั้งแต่ห้องน้ำสกปรกเห็นห้องสุขาสกปรก ที่นี้ก็ถือว่าสะอาด

๓. ครูบาอาจารย์ที่นำนักเรียนนักศึกษามาปฏิบัติธรรม ต้องอยู่ร่วมรวมกันปฏิบัติธรรมะกับนักเรียน ไม่ให้เอานักเรียนมาปล่อยทิ้งไว้กับพระ ครูบาอาจารย์ต้องดูแลความสงบความสะอาดของนักเรียน เพราะครูบาอาจารย์นี้สำคัญมาก ให้ดูแลเด็กบางคนบางกลุ่ม บางทีมันไม่เข้าปฏิบัติธรรม มันออกไปเล่นอยู่ข้างนอกต้องดูแลให้ดี ๆ

๔.  ครูบาอาจารย์คนไหนสูบบุหรี่ ที่วัดเราไม่ให้สูบบุหรี่นะ ใครนำโทรศัพท์มาทางวัดให้งดใช้ไว้ก่อน ครูบาอาจารย์น่ะสำคัญ ถ้าครูบาอาจารย์โทรศัพท์พระเณร ญาติโยมที่มาถือศีลเค้าอยากโทรเหมือนกัน โทรศัพท์นี้ก็ให้คุณครูและนักเรียน เก็บไว้ให้หมด ปิดไว้ให้หมด พากันมาประพฤติปฏิบัติก็ให้ได้ปฏิบัติกันจริง ๆ

๕. กิจวัตรต่าง ๆ เราจะทำร่วมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทุกครั้ง ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิพร้อมกัน เดินจงกรมพร้อมกัน ทำความสะอาดศาลา ห้องน้ำห้องสุขาถนนพร้อม ๆ กันนะ เวลาตักอาหารทานนี้ก็ตักเป็นแถวนะ ให้เป็นระเบียบ รักษาความสงบ ไม่ให้แซงหน้าตัดหน้าคนอื่น ต้องไปตามระเบียบ เวลาทานข้าวก็นั่งเป็นระเบียบ ผู้ชายก็ส่วนผู้ชาย  ผู้หญิงก็ส่วนผู้หญิง ที่นี่เราจะให้ทานอาหารวันละ ๒ ครั้ง ตอนเช้าจะให้พากันทานข้าวต้ม แล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือตอนที่พระฉันบิณฑบาต ตอนเก้าโมงกว่า การล้างภาชนะต้องให้ทุกคนล้างภาชนะเอง ต้องล้างให้สะอาดอย่าล้างพอขอไปที เพราะที่นี่น่ะผู้ที่ทำอาหารหรือผู้ที่ประกอบอาหารอะไรต่าง ๆ ทางวัดไม่ได้จ้างเค้ามา เป็นผู้ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เฒ่าที่มีฐานะที่ดีพากันมาอยู่วัด จะมีพวกเด็ก ๆ แถมบ้างก็นิดหน่อย ครูบาอาจารย์มาที่นี่ก็พากันมาสร้างบารมี ถ้าเรามาแต่เป็นผู้เอาอย่างเดียวเราไม่เสียสละนี้ถือว่าไม่ดี ไม่ถูกต้อง “เป็นบาป” ให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้นะ

๖. เวลามาอยู่วัดนี้ก็ให้อยู่วัดอย่างเดียวนะ ห้ามออกนอกวัด เพราะว่าถ้าออกนอกวัดแล้วมันไม่ปลอดภัย ถึงเวลานอนก็ให้พากันนอน มันไม่อยากนอนก็ต้องนอน              ถึงเวลาตื่นก็ต้องตื่น ไม่อยากตื่นก็ต้องตื่น เวลาพระเทศน์พระสอนก็ไม่ให้พูดไม่ให้คุยกัน มันอยากพูดอยากคุยก็อดเอา ประเทศเราถือว่าเป็นประเทศที่ยังด้อยพัฒนา ระเบียบวินัยยังไม่แข็งแรงเท่าประเทศสิงคโปร์หรือประเทศฝรั่งที่ระเบียบวินัยเค้าดี ๆ ฝรั่งเค้าสอนให้มีระเบียบตั้งแต่น้อยจนมันเป็นไปเองโดยธรรมชาติ ประเทศไทยเราถือว่า “ตามใจตัวเองเค้าเรียกว่าไทยแท้” เพราะนักเรียนยังไม่รู้จักคำว่าใจน่ะ นี้เรายังไม่เข้าถึงใจนะ เรายังพากันทำตามกิเลสอยู่ ถ้าใจนั้นน่ะคือระเบียบคือวินัยนะ

ประเทศเราคือประเทศไทยน่ะ  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นประธานมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง แล้วก็มีจังหวัดต่าง ๆ แบ่งเป็นภาคนะ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ เพื่อให้ประชากรอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะ ก็มีการบริหารการปกครองเพื่อให้ประชากรได้อยู่ดีกินดี เป็นคนฉลาดเป็นคนมีสติมีปัญญา เป็นคนมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีความสามารถ เพื่อให้พัฒนาทั้งเทคโนโลยีและคุณธรรม

เราก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่เป็นทรัพยากรเป็นบุคลากรของประเทศที่อยู่ในระบอบของประชาธิปไตย ให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเข้าใจนะว่าเราเกิดมาทำไม...?

เราเกิดมาเพื่อเป็นคนดี เกิดมาเพื่อเป็นคนที่เสียสละ เป็นผู้ที่ไม่ตามใจตามกิเลสตัวเอง เราจะเป็นคนขยัน เป็นคนอดทน เป็นคนเสียสละ เป็นคนรับผิดชอบ เป็นคนที่มีสัจจะ เป็นคนมีศีล เป็นคนกตัญญูกตเวที เป็นคนมัธยัสถ์ไม่หลงวัตถุ ต้องเน้นเรื่องจิตเรื่องใจเป็นหลัก สูตรนี้เป็นสูตรรวยนะ สูตรที่มีคุณธรรม ถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้แหละรวยทุกคนมีคุณธรรมทุกคน ให้เอาในหลวงของเรา เอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นตัวอย่าง

ให้นักเรียนและคุณครูทุกคนให้เข้าใจอย่างนี้นะ จะได้นำตัวเองเข้าหาความสุขความดับทุกข์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องวงศ์ตระกูล เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมประเทศชาติ

เราคุณครูอย่างนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในอนาคตของเราต้องเป็นคนจนแน่นอน ครอบครัวของเราต้องมีปัญหา ถ้าเราเป็นคนไม่มีศีลไม่มีสัจจะ ไม่เป็นคนมัธยัสถ์ ในอนาคตเรานี้แหละเราไม่มีคุณธรรมแน่นอน เราลำบากแน่

การประพฤติปฏิบัติธรรมนี้แหละทุกคนต้องตั้งใจ ถึงแม้มันจะยากลำบากก็ต้องอดทน ต้องตั้งใจเพราะว่าเป็นหน้าที่การงานของเรา เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสรวลเสเฮฮาน่ะให้พักมันไว้ก่อน เพราะทุกคนก็อยากกินอยากเที่ยวอยากมีเพื่อนแต่มันต้องเบรกตัวเองต้องหยุดตัวเองเพื่อสร้างความดีเพื่อสร้างบารมี เพื่อช่วยเหลือตัวเองให้ได้ แล้วเราจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่เรา เพราะว่าพ่อแม่เราแก่เฒ่าไปทุกวัน ท่านก็ยากลำบาก เราถือว่าเราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือพ่อช่วยเหลือแม่ผู้ยากลำบาก

การมาปฏิบัติครั้งนี้ก็ให้นักเรียนและครูบาอาจารย์รวมถึงญาติโยมทุกท่านให้พากันตั้งอกตั้งใจนะ

พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้นำมาบรรยาย

ค่ำวันที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

Visitors: 80,323