กิจกรรมแห่งความดี

ความดีเป็นสิ่งที่มีอยู่ เพียงแต่เราสมาทานและพฤติปฏิบัติ ความดีนั้นก็จะกลายเป็น "พลัง" หนุนส่งให้ชีวิตและจิตใจก้าวไปในวิถีแห่งความดี...


  • 936683_550104095090188_936735510127156660_n.jpg
    โครงการปลูกต้นไม้สร้างป่า ปลูกหญ้าเพื่อกระทิง... เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ ๘๒ พรรษา ณ จุดสกัดเขาแผงม้าที่ ๑ (เขาสูง) บ้าน...

  • 21.jpg
    สมาทานความดี เอางานภายใน ผ่องถ่ายออกมาเป็นงานภายนอกงานภายนอกสะอาด งานภายในก็เอี่ยม งานภายนอกดีเยี่ยม จิตใจก็เจริญ...
Visitors: 78,727