อัลบั้มส่วนกลาง

โครงการปลูกต้นไม้สร้างป่า ปลูกหญ้าเพื่อกระทิง...

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ ๘๒ พรรษา

ณ จุดสกัดเขาแผงม้าที่ ๑ (เขาสูง)

บ้านคลองทราย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Visitors: 71,055