โครงการ "ธรรมะของผู้นำ" ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

 

คณะผู้บริหารบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ที่มาปฏิบัติธรรมในโครงการ "ธรรมะของผู้นำ" ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Visitors: 79,272