โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ และ นิคมสร้างตนเอง ๒ ต.รังกาใหญ่ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 

Visitors: 71,052