อัลบั้มรูป : กันยายน ๒๕๕๗

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมสร้างตนเอง ๒ ต.รังกาใหญ่ และบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา


เพื่อสร้างความดี สร้างบารมี อบรมบ่มอินทรีย์ ฝึกปล่อย ฝึกวาง พัฒนาชีวิตและทำจิตใจให้สงบ
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Visitors: 71,244