พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : กันยายน ๒๕๕๗

อบรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดโดย บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อสร้างความดี สร้างบารมี อบรมบ่มอินทรีย์ พัฒนาชีวิตและทำจิตใจให้สงบ ส่งผลให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดี ที่ประเสริฐ
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Visitors: 80,323