ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน ๒๕๕๗

คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล จากศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ซึ่งเป็นคนดี มีความเสียสละ ได้มีจิตศรัทธามาถือศีล ปฏิบัติธรรม สร้างความดี สร้างบารมี อบรมบ่มอินทรีย์

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Visitors: 71,052