สุขจากธรรม ๒๕๕๗

กิจกรรม "สุขจากธรรม" โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อสร้างความดี สร้างบารมี
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
Visitors: 80,323