ปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อัลบั้ม ๑)

บุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีจิตศรัทธามาถือศีล ปฏิบัติธรรม สร้างความดี สร้างบารมี อบรมบ่มอินทรีย์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 71,061