อานิสงส์แห่งการสร้างโรงพยาบาล

ณ โอกาสต่อไป ก่อนที่จะถวายปัจจัยสร้างโรงพยาบาลอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

การสร้างโรงพยาบาลเป็นบุญใหญ่ เป็นมหาทาน เป็นมหาชน  ยิ่งกว่าถวายทานอย่างอื่น

การสร้างโบสถ์ สร้างศาลา สร้างวัตถุอื่น ๆ ก็ยังไม่ยิ่งเท่ากับสร้างโรงพยาบาล

อย่างเราสร้างโบสถ์หลังหนึ่งในวัดแห่งหนึ่งน่ะ ปีหนึ่งถึงจะมีผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทไม่กี่รูป แต่สร้างโรงพยาบาลมีประชาชนเข้าปีหนึ่งนับได้ปีละหลายแสนคน ผู้ที่เข้าไปใช้บริการทุกชั้นวรรณะ ทั้งพระ ทั้งโยม ประชาชนมาจากทิศทั้ง ๔ ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ ถึงเป็นความจำเป็นต่อทุกคนที่ได้เกิดมาภายในโลกใบนี้

 

อานิสงส์ของการสร้างอาคารโรงพยาบาลก็มีมาก เช่น เกิดมาทุกภพทุกชาติน่ะ คนผู้นั้นก็จะมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้ อายุยืน  มีฐานะร่ำรวย ไม่มีคำว่ายากจน สุดท้ายผู้ที่สร้างโรงพยาบาลย่อมได้ถึงมรรคผลนิพพานทุก ๆ คนอย่างแน่นอน

 

(อ่านต่อ : PDF File)

 

 

Visitors: 71,061