อัลบั้มรูป

บุคลากรจากสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา จัดโดยสำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Visitors: 71,244