พุทธศักราช ๒๕๕๘

พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่องค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตามอบให้นำมาบรรยายในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

Visitors: 38,937