ใจดีใจสบาย Delivery เล่มที่ ๓.๔

วันนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลพิเศษและสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อนิสิทธิ์ ศิริรัตนาพานิชย์ ที่ลาละสังขารจากพวกเราไป

คุณพ่อเป็นผู้มีบุญ มีความดี มีคุณธรรม มีบุญกุศลหนุนส่ง จากการที่ลูกหลานมีความตั้งมั่นในศีล ในธรรม เป็นคนกตัญญูกตเวทีมุ่งที่จะเอาบุญกุศลส่งให้ถึงคุณพ่อผู้มีพระคุณ จึงได้นำสรีระสังขารของคุณพ่อมาตั้งบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม ที่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามแห่งนี้

 

การบำเพ็ญกุศลที่ญาติ ๆ บางส่วนจะทำบุญใกล้ ๆ นั้นก็ได้ทำงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และได้ย้ายคุณพ่อมาเอาบุญกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์

ถึงอยู่ไกลถ้าเราไม่มุ่งประโยชน์สำหรับผู้จากไปก็มาไม่ลำบาก นี้แสดงว่าลูกรักพ่อจริง กตัญญูจริง เห็นประโยชน์ของผู้จากไปมากกว่าความสุข ความสะดวกสบายของตนเอง เป็นสิ่งที่เราได้ทำดี ทำถูกต้อง พระพุทธเจ้าท่านก็อนุโมทนา ครูบาอาจารย์ท่านก็อนุโมทนา เพราะสิ่งที่ผู้จากไปเขาต้องการในขณะนี้คือบุญ คือกุศล คือความดี

 สิ่งที่ผู้วายชนม์ต้องการที่สุดคือบุญ คือกุศล คือความดี...

คนเราไม่ใช่มีพ่อแม่พี่น้องแต่ในชาตินี้ เรามีพ่อแม่พี่น้องมาหลายภพหลายชาติ พวกเขาทั้งหลายรอเราอยู่ที่จะให้เราอุทิศบุญกุศลให้ (อ่านต่อ : PDF File)

Visitors: 77,446