วัตร๑๔

พระพุทธเจ้าท่านอนุโมทนากับเราทุกคนที่มาบวชเพื่อมรรคผลเพื่อพระนิพพาน พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอนุโมทนากับทุกคนที่เข้ามาบวชเพื่อมรรคผลเพื่อพระนิพพาน เราทุกคนทุกท่านถือว่าเป็นผู้ที่โชคดี ที่ได้มีโอกาสได้ประพฤติได้ปฏิบัติ

ให้ทุกท่านพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเต็มที่ ไม่ต้องกลัว อย่างมากก็ไม่เกินตายหรอก เรื่องตายมันเรื่องของร่างกายเพราะร่างกายของเรามันต้องแก่ เจ็บ ตาย พลัดพราก แต่จิตใจของเรานั้นมันไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตาย ถ้าเราเข้าใจในธรรม เข้าใจถูกต้อง มีความเห็นถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง จิตใจของท่านก็จะได้สัมผัสกับพระนิพพานด้วยใจของท่านเอง

การบรรยายวัตร ๑๔ ข้อก็ได้จบลงเพียงสังเขปเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติเพียงเท่านี้

ด้วยพุทธบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงอำนวยอวยชัยเอาคุณพระศรีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม  คุณของพระอริยสงฆ์ ขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับพรอันประเสริฐจากพระพุทธเจ้า เข้าถึงมรรคผลนิพพาน ด้วยกันทุกท่านทุกคน ณ โอกาสนี้เทอญ...

 โอวาทขององค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตาให้ไว้ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Visitors: 80,322