บางจาก

 

 

บริษัทบางจาก ปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)


 • S__29999113.jpg
  เสียสละ "ละตัว ละตน..." เราทุก ๆ คนที่เกิดมาที่มีความทุกข์เพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจว่ามีตัวว่ามีตน "ที่ไหนมีความยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจว่ามีตัวมีตน ที่นั่นแหละมีความทุกข์...

 • IMG_0771.jpg
  โครงการ "ธรรมะของผู้นำ" ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โอกาสต่อไปจะได้น้อมเอาพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัม...

 • DSC01871.jpg
  โครงการ "ธรรมะของผู้นำ" ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา การประพฤติการปฏิบัติธรรม... พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกคนเข้า...

 • IMG_1472.jpg
  คณะผู้บริหารบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่มาปฏิบัติธรรมในโครงการ "ธรรมะของผู้นำ" ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้...
Visitors: 71,054