จูงลูก ปลูกธรรม...

ครอบครัวของบุคลากรบริษัท SCG มาปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในโครงการ "จูงลูก ปลูกธรรม" ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Visitors: 71,052