กายวิเวก ใจวิเวก...

 

กายวิเวก ใจวิเวก...

พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราให้กายวิเวกอยู่ในสถานที่ที่สงบ สถานที่วิเวกไม่พูดไม่คุยไม่คลุกคลีกับใคร ไปบิณฑบาตทำกิจวัตรข้อวัตรต่าง ๆ เห็นหน้าเห็นตาญาติโยมเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันไม่มีกิจธุระที่จะพูดเราก็ไม่พูด

เจริญสติเจริญสมาธิให้ใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัว อยู่กับการทำงานที่เรากำลังทำเรียกว่ากายวิเวก ให้ใจของเราสบาย ให้ใจของเรามีความสุข อย่าไปเคร่งไปเครียดมากเกิน ปล่อยทุกอย่างให้มันสงบให้มันเย็น เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติของความสงบเป็นสิ่งที่ปราศจากตัวตน ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ มันจรไปจรมาชั่วคราว

พระพุทธเจ้าท่านสอนเราไม่ให้รับเอาสิ่งต่าง ๆ มาปรุงแต่งจิตใจของเรา เมื่อเรารู้เราเห็นเราได้ยินได้ฟังรับรู้แล้วก็ปล่อยวาง สักแต่ว่าเกิดขึ้น สักแต่ว่าตั้งอยู่ สักแต่ว่าดับไป ไม่มีอะไรมากไปนี้ (อ่านต่อ PDF File)

 

Visitors: 71,061