SCG สมาทานความดี

วันนี้ครบวันของบุคลากรบริษัท SCG ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในโครงการ Mindfulness ยกระดับจิตใจรุ่นที่๑ประจำปี ๒๕๕๗วันนี้ก็จะได้เดินทางกลับบ้าน กลับที่ทำงาน

ปัญหาสำคัญปัญหารีบด่วนของเราทุก ๆ คนได้แก่การประพฤติปฏิบัติตัวเองให้เข้าถึงความสุขเข้าถึงความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์ทั้งกายทั้งใจ

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คนน่ะมาทำใจสบาย มาทำใจให้มีความสุข มีความสุขกับการทำงาน มีความสุขกับการเสียสละ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเราต้องทำใจสบาย เสียสละ ตั้งมั่นในความดี สมาธิเราต้องแข็งแรง ตั้งมั่น ถึงแม้เราจะหมดลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้เราย่อท้อ ท้อถอย ให้ตั้งมั่นในความดี เพราะเราทุกคนนั้นจะไปขอร้อง จะไปอ้อนวอน จะไปคิดมากนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร (อ่านต่อ PDF File)

Visitors: 71,054