โรงเรียนใน อบต.พระพุทธ

 

อบต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ครอบครัว ๆ หนึ่งสำคัญอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่...

ถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ดี เป็นคนที่รับผิดชอบ เป็นที่เสียสละ ขยัน อดทน ไม่ติดอบายมุข ไม่เป็นคนเจ้าชู้ รู้จักการวางแผนใช้เงิน มีศีล มีธรรม มีความสุขในการทำความดี ลูกที่เกิดมาก็จะได้รับความสุข ความดับทุกข์ มีคุณธรรมไปพร้อม ๆ กัน เพราะเด็ก ๆ ตัวน้อย ๆ นั้นเค้าไม่รู้อะไรเลย เราถ่ายทอดพันธุกรรม ถ่ายทอดพฤติกรรมให้กับลูกเราทุก ๆ คน

คุณพ่อคุณแม่ชอบไปโทษลูก ว่าลูกไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ ไปโทษสังคมสิ่งแวดล้อมว่าไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ ชื่อว่ายังไม่ให้ความยุติธรรมแก่เด็ก ๆ

 

เด็ก ๆ ที่เกิดมานั้นน่าเอ็นดู น่าสงสารมาก เพราะผลได้รับเกิดจากคุณพ่อคุณแม่

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนน่ะ... พระพุทธเจ้าของเรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ท่านให้เราหันกลับมาดูตัวเอง เพื่อที่จะได้แก้ไขที่ต้นเหตุ "เพื่อทุกคนจะได้มีสติมีสัมปชัญญะ จะได้มาแก้ที่เหตุน่ะ..."

ประการแรก... ทุกคนต้องมีสติ มีสัมปชัญญะ จิตใจสงบเสียก่อน  ถ้าจิตใจไม่สงบ สติสัมปชัญญะไม่มี เศรษฐกิจนั้นย่อมไม่เพียงพอเพราะถูกอวิชชาความหลงมันเผาตัวเอง แล้วก็พากันไปแก้ตั้งแต่ปลายเหตุ ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ ไม่ได้แก้ที่เรา ไม่ได้แก้ที่ครอบครัว

ประการที่สอง... ที่ทรัพยากรของมนุษย์ที่จะดีมีคุณภาพ มีสันติภาพ มีความสุข มีความสงบ มีความร่มเย็นนั้นมาจากคุณครู...

(อ่านต่อ : PDF File)

 

 


  • DSC_4793
    โรงเรียนในเขตตำบลพระพุทธ จำนวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านพระพุทธ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา โรงเรียนภูทองวิทยา และโรงเรียนบ้านกันผม ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมจริยธรร...

  • DSC_5001
    โรงเรียนในเขตตำบลพระพุทธ จำนวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านพระพุทธ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา โรงเรียนภูทองวิทยา และโรงเรียนบ้านกันผม ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมจริยธรร...

  • DSC_5437
    โรงเรียนในเขตตำบลพระพุทธ จำนวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านพระพุทธ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา โรงเรียนภูทองวิทยา และโรงเรียนบ้านกันผม ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมจริยธรร...
Visitors: 71,242