โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส : มิถุนายน ๒๕๕๗

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

เรื่อง "การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข" จัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา


  • IMG_0133
    โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง "การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข" จัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพ...
Visitors: 80,326