อัลบั้มรูป Mindfulness 3/57

โครงการ Mindfulness ยกระดับจิตใจ รุ่นที่ ๓/๕๗ จัดโดย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
เพื่ออบรมบ่มอินทรีย์ สร้างความดี สร้างบารมี เสียสละ พัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อองค์กร ประเทศชาติ และสังคม
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Visitors: 53,177