โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังการรักษา ครั้งที่ ๒

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังการรักษา ครั้งที่ ๒

เพื่ออบรมบ่มอินทรีย์ สร้างความดี สร้างบารมี เสียสละ พัฒนาตน ให้มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ และมีจิตใจที่สงบ

ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 71,239